All posts tagged "กลต"

  • วิธีเลือกโบรกเกอร์หุ้นที่ดี ต้องพิจารณาที่อะไรบ้าง

    เนื่องจากการซื้อขายหุ้นในตลาดหุ้นจะต้องซื้อขายกันผ่านโบรกเกอร์ก่อน ดังนั้นการที่เราจะตัดสินใจเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหุ้นกับ โบรกเกอร์ ที่ไหนนั้น ก็ถือเป็นเรื่องสำคัญเช่นกันครับ 🙂 เลือกโบรกเกอร์ที่ดี ให้ถูกใจ ต้องดูกันที่อะไรบ้าง สิ่งที่เราต้องดูเวลาเลือกโบรกเกอร์ นั้นมีหลักๆ ตามรายการด้านล่างเลยครับ 1. เป็นโบรกเกอร์ที่ได้รับอนุญาตอนุญาตตามกฎหมายจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(กลต.) หรือไม่ อันนี้ต้องดูกันในสองส่วนคือ โบรกเกอร์นั้นๆ เป็นบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือไม่ ตรวจสอบได้ที่นี่เลยครับ เจ้าหน้าที่มาร์เก็ตติ้ง นักวิเคราะห์การลงทุน ผู้แนะนำการลงทุน ในโบรกเกอร์นั้นๆ ได้รับอนุญาตจาก กลต....