All posts tagged "ความคิด"

  • ทัศนคติที่ถูกต้องของการลงทุนหุ้น มีอะไรบ้าง?

    ถ้าจะถามผมว่าความยากของการลงทุนหุ้น คืออะไร และอะไรเป็นส่วนสำคัญที่สุดในการลงทุนหุ้น คำตอบของผมก็คือ การปรับทัศนคติให้ถูกต้องสำคัญที่สุด เพราะว่าหากเรามีทัศนคติมุมมองต่อตลาดหุ้นที่ดีแต่แรกก็เท่ากับว่าเราเดินไปสู่จุดหมายได้อย่างไม่หลงทางแล้ว ไม่ว่าจะขยายพอร์ต หรือทำกำไร มันก็ทำได้อย่างยั่งยืน แต่หากมาเข้าตลาดด้วยแนวทางที่ผิดแต่แรก แทนที่จะจากพาสู่จุดหมายที่ฝัน บางทีมันกลับจะพาเข้ารกเข้าพง เสียผู้เสียคน (ที่แน่ๆ เสียตังด้วย 🙂 ) จนสุดท้ายต้องหันหลังออกไปจากตลาดหุ้นในที่สุด สำหรับผมทัศนคติที่ถูกต้องมันเป็นตัวชี้วัดเลยนะว่าในระยะยาวแล้ว เราจะอยู่รอดและประสบความสำเร็จในตลาดทุนได้หรือไม่ หรือจะกลายเป็นแค่หมูน้อยตัวอ้วนๆ ให้เหล่า เสือ สิงห์ กระทิงแรด...