All posts tagged "เป้าหมาย"

  • เป้าหมายในการลงทุนในหุ้นของคุณคืออะไร?

    การเล่นหุ้นแบบเอามันไปวันๆ ไม่มีเป้าหมาย มันก็จะทำให้พอร์ตการลงทุนของเราขึ้นๆ ลงๆ สะเปะสะปะไร้ทิศทาง ดังนั้นการจะลงทุนหุ้นให้ประสบผลสำเร็จ เพื่อนๆ ต้องตั้งเป้าหมายของตัวเองก่อน ต้องตอบคำถามตัวเองให้ได้ก่อนว่า เป้าหมายในการลงทุนหุ้นของเราคืออะไร? ซึ่งเป้าหมายอาจจะแตกต่างไปตามความต้องการในการใช้ชีวิตในแต่ล่ะคน แต่ล่ะคนก็ไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน สำหรับเพื่อนๆ ที่มีเป้าหมายของตัวเองแล้ว ก็ไม่ว่ากัน ลุยไปสู่เป้าหมายกันได้เลย 🙂 ส่วนท่านที่ยังไม่มีผมอยากให้ลองตั้งเป้าหมายเบื้องต้นตามด้านล่างนี้นะครับ ผมก็ตั้งเป้าไว้แบบนี้เหมือนกัน (จะปรับตัวเลขให้มากหรือน้อยกว่านี้ได้ตามความพอใจ หรือให้เพียงพอตามสไตล์การใช้ชีวิตของเพื่อนๆ ได้เลยครับ)   ตัวอย่างการตั้งเป้าหมาย เป้าหมาย: มีเงินออม...